Манай байгууллага

Холбоо барих

Бидний тухай
[ Бидний тухай ]

Бидний тухай

Бидний ТББ нь 30,198 гишүүн, 200,198 дэмжигч гишүүдээ дөрвөн чиглэлд бүлэг болгон бодлогоор хэрэгжүүлж буй бүтээлч төрийн бус байгууллага юм. Бидний зорилго бол бага дунд орлоготой иргэд, залуу гэр бүлүүдийг санхүүгийн дарамтгүйгээр орон байртай болгох үйл хэрэг юм.

[ Сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл ]

Мэдээ мэдээлэл